0.2 miles away
522 E. State Street
Algona, Iowa 50511